بازیگرانی که دیشب در مشهد با وزیر ارشاد دیدار کردن. روز گذشته ۱۱ مهر ۱۴۰۱

رضا فیاضی

رضا بنفشه خواه

محمد فیلی

جلیل فرجاد

محسن کوهستانی

صغر همت

عنایت بخشی

سوسن اصلانی (دهلوی)

زهرا سعیدی

کاظم هژیر آزاد

جمشید جهان زاده

فرزانه نشاط خواه

اسماعیل خلج

فرادرس