در آغاز سلطنت ملکه، لباس‌های ملکه توسط طراحان سلطنتی هاردی آمیز و نورمن هارتنل دوخته شد اما در سال‌های اخیر آنجلا کلی خیاط شخصی الیزابت دوم بوده است. ملکه همچنین مجموعه بزرگی از سنجاق‌های سینه داشت؛ که ناظران سلطنتی می‌گویند لایه‌ای از معنا را به لباس‌های او اضافه کرد.

فرادرس