کنایه میثاقی به سرمربی استقلال! تحریک‌پذیری ساپینتو خیلی زیاده!

فرادرس