تولدت مبارک پدر هنرمندم پدرم رفیقم تکیه گاهم، استوارترین مرد زندگی من تولدت در آسمانها مبارک و پر نور روحت شاد یادت در قلبم ماندگار .

فرادرس