یک هوادار برای یک فوتبالیست بنر نوشت: من در مدرسه معلم شما بودم،

پیراهنت را به من می دهید؟

واکنش بازیکن را تماشا کنید جایگاه معلم همه جا بالاست شایسته قدردانی"

فرادرس