ویدئویی از به پرواز درآمدن اولین کشتی پرنده برقی جهان قابل مشاهده است.

کشتی برقی دوزیست سی‌گلایدر توسط شرکت ریجنت ساخته شده است که پرواز آزمایشی خود این کشتی با موفقیت انجام شده است و توانایی خود را در شناور ماندن روی آب و پرواز همزمان به نمایش گذاشته است.

فرادرس