تاج سلطنتی که یکی از شاخص‌ترین جواهرات سلطنتی به شمار می‌رود؛ مجموعه‌ای گرانبها از ده‌ها هزار سنگ قیمتی که میراث قرن‌های پادشاهان و ملکه‌های بریتانیایی است.

فرادرس