هشمهری تصاویری از اعتراضات در رشت منتشر کرد و مدعی شد که در میان مردم معترض، ۵ زن به صورت برهنه در خیابان حاضر شده بودند.

فرادرس