برخیز ژیلا هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان هیچ تلخی نیست بر دل تلخ تر از فراق دوستان پر هنر آسمان آبی ست بلبلان چون مطربان روی سرو بلند می خوانند و پیامی از باد سخت دل، پاییزی نیست هنوز؛ اینجا در کنار آنان بهارست هر روزت بهاری که تعدادی از باشندگان این سرزمین در آن برای تو جشنی پر زمهر و شادی برپا کرده اند. پس اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ شکر و ستایش خدا به جای آر و از دریافت خوب امروزت بیاموز تا برای شادمانی و حال خوب این مهربانان گرامی کوشش کنی . با درود و سپاس از شما دوستان پر عاطفه که در روز زادروزم پر مهر و صمیمی کنارم بودید.

فرادرس