بله قبول دارم… آدما رو اذیت میکنم موقع عکس گرفتن که بخندن

به هر حال هر کسی یه بیماری‌ای داره

تولدت مبارک پریناز عزیز

فرادرس