ویدئویی از بد رفتاری کریم باقری با یکی از هواداران مورد توجه مخاطبین قرار گرفت.

فرادرس