زهره حمیدی: نذر کردم امام حسین (ع) به من پسر بدهد

از او خواستم مرا از شهر غریب نجات بدهد و خانه دار کند

یک سال نشده هم دو قلو پسردار شدم، هم به شهر خودم برگشتم هم خانه خریدم...

فرادرس