امیر علی اکبری در رشته MMA در جدیدترین رقابت خود حریف سرسخت ایتالیایی خود را مقتدرانه شکست داد.

فرادرس