شهروند خبرنگار ما فیلمی از سرقت در خیابان پاسداران منطقه ٣ تهران ارسال کرده است.

فرادرس