ابراهیم تاتلیسس بعد از تصادف امروزش پس از آنکه از بیمارستان مرخص شد برای اجرای کنسرت به محل کنسرت رفته و برنامه اجرا کرد !

کنسرت ابراهیم تاتلیس ، با پای شکسته روی ویلچیر ، پس از تصادف و مرخصی از بیمارستان !

فرادرس