عروسی سیزده زوج به همت خیریه فرشته های بهشتی ممنونم از بانو عاطفه کبیری عزیز مدیر سالن چم که پیشنهاد این عروسی و آماده کردن عروس خانوم ها با ایشون بود ممنونم از بانو آزاده یارمحمدی و بانو شیما وفایی بابت تمام زحماتشون ممنون از خانوم موسوی و پرویز برومند عزیز و همسر عزیزشون و امیرآرتا عزیز مجتبی احمدی عزیز بابت هدیه هاشون و حضورشون ممنونم از جناب الله یاری عزیز بابت سفر مشهد زوج ها ممنونم از نوید فرید بابت موزیک ممنونم از باغ تالار بهشت مهدی ممنونم از آقا محسن بابت میوه مراسم و تمام عزیزانی که برای برگزاری این مراسم سنگ تموم گذاشتن خیر همگی قبول مراسم بعدی به امید خدا بعد از محرم و صفر

فرادرس