روزای سخت کاری دور از خانواده و دلتنگ
پ ن:ما بعضی روزا تو کوچه ی خودمون که اتفاقاً بن بست هم هست ، بخاطر دل بچه ها یه دور با موتور میزنیم...برای همین بچه ها و ما کلاه کاسکت نداریم

فرادرس