سکانسی از دکلمه خوانی و حرکات موزون باران کوثری در سریال شبکه مخفی زنان را مشاهده می‌کنید.