سادگی‌کیک کریس همسورث حسابی مورد توجه قرار گرفته! کریس همسورث بازیگر مشهور و یکی‌از ثروتمندترین سلبریتی ها ۳ روز پیش ۳۹ ساله شد او فیلمی از کیک تولدش و صدای فرزندانش که برایش تولدت مبارک را می خوانند به اشتراک گذاشت. همچنین عکس هایی از او در حال موج سواری در استرالیا. کریس و همسرش السا پاتاکی ۳ فرزند دارند