در مگامال تهران گوهر خیراندیش و دخترش آزاده اسماعیل خانی مورد استقبال عکاسان در اکران خصوصی فیلم کوزوو