آخرین گفتگوی محمدرضا شفیعی کدکنی با سایه .

سایه: دلم می‌خواد بیام ایران ولی نمی‌تونم.... . طبق گفته خانم یلدا ابتهاج قراره به زودی سایه به ایران بیاد و بعد از خداحافظی با ارغوان برای به خاک سپرده شدن به رشت بره.

فرادرس