فاطمه قاسمی یکی از چند بازمانده حادثه ریزش برج متروپل است که خیلی‌ها تصور می‌کردند جان خود را از دست داده است، اما عمرش به دنیا باقی بود و از زیر آوار‌های سنگین ساختمان ده طبقه جان سالم به‌در برد.