علی دایی و رضا گلزار در حال پخش نذری در روز عاشورا