ویدیویی از سارقی که سعی داشت موبایل یک رهگذر را در خیابان‌های سعادت آباد تهران قاپ بزند، اما با واکنش سریع صاحب موبایل روبرو شد و در دام افتاد را ببینید.

فرادرس