در اتفاقی عجیبی یک آشپز هندی درون دیگ فرنی سقوط کرد و به دلیل شدت سوختگی، پس از ۴ روز مبارزه با مرگ در بیمارستان، در نهایت جان خود را از دست داد.

فرادرس