تیپ مشکی رضا گلزار به همراه بادیگاردهایش در بین عزاداران حسینی