نیکی کریمی با کاراکتر شیما پایش به سریال یاغی باز شد. گریم متفاوت او از همان اول نقش شیما را جذاب تر کرد. در قسمت دوازدهم سریال یاغی شیما بالاخره پس از سال ها با معشوقه قدیمی خود بهمن خان که حالا همسر صمیمی ترین دوستش در گذشته است رو به رو