مونا فرجاد بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار این ویدیو نوشت:

این فیلم زیبا را شقایق جان از من و آدرینا گرفته برایم پر از حس مادرانگی ست در دنیای واقعی تجربه اش نکرده‌ام ولی در طول تمام این سالها مادر بودن را از مامانم آموختم آموختم چگونه میشود زن بود،مستقل بود،صاحب اندیشه و تفکر ،صاحب اقتدار و در عین حال پر از عشق و سُکان دار کشتیِ خانواده.

من امروز در نبود او ،مادرِ مارال، مادرِ بابا ،مادر غنچه و یک سالی ست بعد از بهاره جان مادرِ دوم آدرینا هستم .

فکر می کنم هیچ گاه نمی توان حضور زنان و دختران را در صحنه ها‌ی اجتماعی و تاریخی نادیده گرفت و هیچ گاه آنها را در سایه گذاشت.

فیلم از پشت صحنه‌ی سریال شبکه‌ی مخفی زنان است.

فرادرس