الهام حمیدی و همسرش در کنسرت خواننده معروف در تهران