علی روئین‌تن، کارگردان فیلم «دلشکسته» درباره یکی از مهمترین سکانس‌های این فیلم که خسرو شکیبایی ایفاگر آن بود؛ گفت: «یک سکانس بود که خسرو باید می‌گفت «برو با امام حسین بیا»،

هر کاری کردیم سر تمرین های درخواستی این را نگفت و به من گفت بهم اعتماد کن سر فیلمبرداری اصلی این دیالوگ رو می گم و من هم قبول کردم.

موقع فیلمبرداری اصلی گفت من این دیالوگ رو نمیگم، برای این خاندان احترام قائلم و نمی تونم این حرف و بزنم. با کلی اصرار من و اینکه گفتم مسئولیتش پای من دیالوگ رو گفت.

موقعی که کار مونتاژ فیلم رو انجام می دادیم، اصرار داشت سکانس رو ببینه. اون روزها حالش بد می‌شد و مجبور می‌شدیم با برانکارد بیاریمش و وقتی این سکانس رو دید زد زیر گریه، خیلی صحنه غریبی بود.»

واقعا بازی کردن بعضی نقش ها و گفتن برخی حرفها که برخلاف باور آدمه خیلی سخته!

احتمالا مرحوم خسرو شکیبایی میگفته "شبیه تعزیه خوانی به نقش شمرم که خودش به گریه خودش را مدام لعنت کرد"