مراسم خاکسپاری مادر ابرو گوندش خواننده محبوب ترکیه ای مادرش درسن ۷۳ سالگی دراثر کرونا فوت شد دراین مراسم مورات بز رفیقش اونو تنها نذاشت اما عدم حضور خوانندگان درمراسم تشییع جنازه درترکیه خبرساز شد