با توجه به قانون جدید جهت ممنوعیت استفاده از بانوان در تبلیغات تلویزیونی، بد نیست نگاهی بیاندازیم به تبلیغ چند سال پیش بانک ملت که دقیقاً از روی موزیک ویدیوی جنیفر لوپز کپی برداری شده بود؛ آنهم بدون استفاده از زن و ایفای نقش مردان!

منبع: چند ثانیه