تصاویر ضبط شده از سیل ناگهانی رودبال استهبان و تلاش رانندگان برای خروج از بستر رودخانه و نجات خود و همراهان فیلم توسط دوربین یک واحد پرورش ماهی ضبط شده است.

برخی از حاضرین در حاشیه رودخانه رودبال توانستند قبل از رسیدن سیل از محل فرار کنند.بعد از ظهر جمعه گذشته باران‌های موسمی باعث جاری شدن سیل در رودخانه رودبال استهبان شد که در این حادثه ۲۲ نفر جان خود را از دست دادند و گروهی نیز توانستند قبل از رسیدن سیلاب از منطقه فرار کنند

/ایرنا