ماجرای بی احترامی به مازیار لرستانی در خيابان حرمت بزرگ‌تر هارو نگهدارید من رو سخیف نکنید...