یادته گفتم بیا خونمون ، یه کاسکو دارم که مجلس گرم میکنه !

فرادرس