اهدای تندیس بهترین بازیگر مرد به جواد عزتی برای بازی در «مرد بازنده»