استقبال گرم مردم از حامد آهنگی در اکران فیلم بی صدا حلزون