ابراهیم زاده در کنسرت اخیر خود در مراغه با اشاره به مشکل جدی و حاد حنجره‌ اش گفت: «به نظر می‌ رسد که به اجبار باید حالا حالاها موسیقی را کنار بگذارم و تحت درمان برای حجره‌ ام قرار بگیرم.»

فرادرس