اسب سواری هامون سهیلی پسر بازیگر معروف همراه با مربی خارجی اش