سیلی زدن خبرنگار زن به یک پسر جنجالی شد ویدئویی از سیلی زدن یک خبرنگار زن به پسر جوان در حین تهیه گزارش از جشن عید قربان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است.

این حادثه در پاکستان رخ داده است. در این ویدئو که بیش از ۳.۸ میلیون بازدید دارد، می‌توان دید که این خبرنگار سیلی محکمی به پسری که در نزدیکی ایستاده است می‌زند.

این خبرنگار در محاصره مردم محلی - از جمله زنان و کودکان - دیده می‌شود و در حین ضبط گزارش به پسر سیلی زد. مایرا هاشمی، خبرنگار، پس از انتشار این ویدئو در شبکه‌های اجتماعی گفت: این پسر در پخش زنده یکی از خانواده‌ها را مورد آزار و اذیت قرار می‌داد.

من اول با محبت خواستم که این کار را نکنید اما با این وجود این پسر متوجه نشد و سر و صدای زیادی به راه انداخت.