قورمه سبزی خوشمزه و با عشق «مینا مختاری» برای همسرش بهرام رادان