یه وقتایی نباید هیچی گفت... فقط سکوت کرد و تماشا کرد و لذت برد...
ولی من واقعااااا اون رقص شونه‌رو الان کجااااای دلم بذارمممممم؟؟
با اون قیافش که اونطوری ناز‌ میکنهههه؟؟؟
دایی سعییید خیلیییی دمت گرم که انقدر پایه‌ایییییی