دختر خوانده زيباى من "نورا …( ايران ) ..
فقط اندازه شادى من و خدا ميدونه و بس .
بعد مدتها ديدنش روحم و تازه كرد و كلى خنديديم و گفتيم و با خواهراش و مادرش هم تصويرى ديدار كرديم و اخرشم مثل فرشته ها خوابيد ..
از خدا و نورا ممنونم براى اين حس زيبا ..
و تشكر و تعظيم دارم از مجموعه (@yasna.house ) خانوم شاپورى و همه عزيزان كه به بهترين شكل ممكن از نورا و همه بچه ها مراقبت و محبت ميكنن .. .. كنسرت فردا با انرژى صد چندان روى صحنه خواهم بود در اصفهان زيبا .. .. لطفا به مجموعه يسنا سر بزنيد هم دختر من و هم همه دختران و پسرانم رو خوشحال كنيد و حمايت ..