گفتگو و مناظره "سیدمجید حسینی" استاد دانشگاه، و محسن هاشمی رفسنجانی رئیس سابق شورای شهر تهران، درباره مدیریت شهری به جنجال و جدال لفظی کشیده شد و مجری برنامه اینترنتی تصمیم گرفت که لایو را قطع کند و بصورت تک به تک با مهمانان گفتگو کند لحظاتی از این مناظره را در فیلم ببینید.