خانه حسن شماعی‌زاده؛ خواننده مقیم لس‌آنجلس، در تهران تخریب شد