‏بوسه پراحساس ‎همایون شجریان بر تصویر پدرش وسط کنسرت