این‌بار هم قدرت و جهانگیر در تلاش هستند تا با مواجه شدن با چالش‌ها، لبخند به لبان شما بیاورند. .