امروز بابا شاپور (پدر مامان سیما) اومده پیشمون، هانا جون رفته تیپ مجلسی زده و هنر نمایی میکنه براش.