اینم از پشت صحنه تصادف سریال یاغی با بازی و بدلکاری امیرحسین خنجری تجربه ای لذتبخش و مهیج  خودم واقعا کیف کردم و لذت بردم از اجرای همچین بدلکاری ای..