اولین تصاویر مستند از لحظه حمله به 3 روحانی در حرم مطهر

قاتل امروز به دار مجازات آویخته شد